โ†Page of Judgement

ย  | ย Thor Galle

Like many other edge-case millennials, I turn to Twitter to decry the woes and celebrate the delights of modern life. But tweets are oh so fleeting!

Here I compiled a list of my feedback on Twitter to companies and products. Some of it makes sense (I think), some of it is silly.

๐Ÿ‘ Good experiences

> Metaview Extension (1)
Nov 11th, 2021
> Buffer (2)
Nov 11th, 2021
> VSCode.dev (1)
Nov 11th, 2021
> Nudge (4)
Nov 11th, 2021
> ShredRack (1)
Nov 11th, 2021
> Gmail (1)
Nov 11th, 2021
> oh-my-zsh (1)
Oct 10th, 2021
> Dark Reader Extension (1)
Oct 10th, 2021
> Apple (1)
Oct 10th, 2021
> Itsycal (1)
Oct 10th, 2021
> Safari (1)
Oct 10th, 2021
> Moi.fi (1)
Sep 9th, 2021
> Spotify (3)
Sep 9th, 2021
> HSL (2)
Sep 9th, 2021
> Keyboards (1)
Sep 9th, 2021
> KU Leuven Stories (1)
Aug 8th, 2021
> Budbee (1)
Jun 6th, 2021
> 1Password (1)
Jun 6th, 2021
> OsmAnd (1)
Jun 6th, 2021
> Readup (3)
May 5th, 2021
> Mozilla News Beat (1)
Apr 4th, 2021
> Notion (2)
May 5th, 2020
> Ben Grosser's Demetricators (1)
Apr 4th, 2020
> Cake App (1)
Mar 3rd, 2020
> NS International (1)
Feb 2nd, 2020
> News Feed Eradicator (1)
Nov 11th, 2019
> THS Armada (1)
Nov 11th, 2019
> Mentimeter (1)
Oct 10th, 2019
> Instructure (1)
Sep 9th, 2019
> Lightyear Car (1)
Aug 8th, 2019
> Todoist (1)
Jul 7th, 2019
> Vocabulary.com (1)
Mar 3rd, 2019
> Belfius (1)
Feb 2nd, 2019
> Bandcamp (1)
Sep 9th, 2017
> Foobar 2000 (1)
Jun 6th, 2013

๐Ÿ‘Ž Bad experiences

> Spotify (3)
Nov 11th, 2021
> macOS (3)
Nov 11th, 2021
> Twitter (2)
Nov 11th, 2021
> Canva (1)
Oct 10th, 2021
> fitbit (2)
Oct 10th, 2021
> Emojis (1)
Oct 10th, 2021
> iPad (1)
Oct 10th, 2021
> Sidecar (1)
Oct 10th, 2021
> NMBS (1)
Sep 9th, 2021
> Notion (2)
Sep 9th, 2021
> Google Calendar (1)
Aug 8th, 2021
> GitHub Codespaces (1)
Aug 8th, 2021
> Apple (2)
Aug 8th, 2021
> YouTube (1)
Jun 6th, 2021
> Dev.to (1)
Jun 6th, 2021
> Bpost (1)
Feb 2nd, 2021
> Nordea (1)
Jan 1st, 2021
> LinkedIn (1)
Dec 12th, 2020
> Figma (1)
Nov 11th, 2020
> Facebook (1)
Nov 11th, 2019
> Finavia (1)
Nov 11th, 2019
> Google Maps (1)
Nov 11th, 2019
> HubSpot (1)
Oct 10th, 2019
> Mozilla Send (1)
Aug 8th, 2019
> InnoEnergy (1)
Mar 3rd, 2018
> VRT NWS (1)
Nov 11th, 2017
> Delhaize (1)
Dec 12th, 2016
> Instagram (1)
Jan 1st, 2015
Licensed CC-BY-NC-ND 4.0 ยท 2022 ยท Contact